Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(2) in, at, on, after, over, ...
Kolokacji: 12
1. tell via = mówić przez tell via
2. tell because = mówić ponieważ tell because
3. tell apart from = mówić oprócz tell apart from
4. tell down = powiedz w dół tell down
5. tell out of = świadcz na zewnątrz tell out of
6. tell aboard = powiedz na pokładzie tell aboard
7. tell across = powiedz wszerz tell across
8. tell throughout = powiedz przez cały czas tell throughout
9. tell despite = mówić pomimo tell despite
10. tell near = powiedz blisko tell near
11. tell whether = mówić czy tell whether
12. tell along = powiedz wzdłuż tell along
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.