BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. start telling = zacznij mówić start telling
3. tell before starting = powiedz przed zaczynaniem tell before starting
4. go tell = przejdź mówić go tell
6. go to tell = idź do mówić go to tell
7. stop telling = przestań mówić stop telling
8. begin to tell = zacznij mówić begin to tell
9. fail to tell = nie potraf powiedzieć fail to tell
10. get to tell = namówiony by powiedzieć get to tell
11. start to tell = zacznij mówić start to tell
12. come to tell = przyjdź powiedzieć come to tell
13. forced to tell = zmuszony do powiedzenia forced to tell
14. bring to tell = skłoń by powiedzieć bring to tell
15. come tell = przychodzić mówić come tell
16. write to tell = pisać powiedzieć write to tell
17. tell about happened = mówić zdarzyć się tell about happened
18. got tell = dostać mówić got tell
19. write telling = napisz mówienie write telling
20. send to tell = wyślij by powiedzieć send to tell
21. return to tell = wróć by powiedzieć return to tell
22. tell of happened = świadczyć zdarzyć się tell of happened
23. tell about making = poinformuj o robieniu tell about making
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.