BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(1) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(3) later, afterward
Kolokacji: 2
(4) simply, merely
Kolokacji: 2
(5) finally, eventually
Kolokacji: 2
(6) actually, vividly
Kolokacji: 2
(7) better, best
Kolokacji: 2
(9) hardly, barely
Kolokacji: 2
(10) initially, originally
Kolokacji: 2
(11) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(18) quietly, loudly, gently
Kolokacji: 3
(19) explicitly, expressly
Kolokacji: 2
(21) clearly, exactly, cryptically
Kolokacji: 3
2. cheerfully tell = wesoło powiedz cheerfully tell
3. happily tell = radośnie powiedz happily tell
4. gleefully tell = radośnie mówić gleefully tell
5. casually tell = mimochodem powiedz casually tell
6. blithely tell = beztrosko powiedz blithely tell
7. cheerily tell = radośnie mówić cheerily tell
(24) alone, entirely
Kolokacji: 2
(25) tearfully, sadly
Kolokacji: 2
(26) supposedly, purportedly
Kolokacji: 2
(27) reluctantly, defiantly
Kolokacji: 2
(28) definitely, emphatically
Kolokacji: 2
(29) officially, formally
Kolokacji: 2
(30) effectively, helpfully
Kolokacji: 2
(31) solemnly, gravely
Kolokacji: 2
(32) practically, matter-of-factly
Kolokacji: 2
(33) accidentally, inadvertently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.