"tell dad" — Słownik kolokacji angielskich

tell dad kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's dad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz tacie
  1. tell czasownik + dad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've told her dad to sit because people might get the same thing.

    Podobne kolokacje: