"tell mother" — Słownik kolokacji angielskich

tell mother kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's mother
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz matce
  1. tell czasownik + mother rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I would not even tell your mother what was wrong.