"tell Mother" — Słownik kolokacji angielskich

tell Mother kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's mother
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Matce
  1. tell czasownik + mother rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I would not even tell your mother what was wrong.