ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell one's mom" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's mom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś mama
  1. tell czasownik + mom rzeczownik
    Silna kolokacja

    No one told my mom to get out of their way!

    Podobne kolokacje: