"tell one's mother" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś matka
  1. tell czasownik + mother rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would not even tell your mother what was wrong.