"tell Mama" — Słownik kolokacji angielskich

tell Mama kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell MAMA
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Mamie
  1. tell czasownik + mama rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Papa had just told Mama that we might be moving again.

    Podobne kolokacje: