"tell Mom" — Słownik kolokacji angielskich

tell Mom kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's mom
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Mamie
  1. tell czasownik + mom rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No one told my mom to get out of their way!

    Podobne kolokacje: