Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(1) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
1. once tell = kiedyś powiedz once tell
2. tell apart = rozróżniać coś tell apart
4. told earlier = powiedziany wcześniej told earlier
5. told twice = powiedziany dwa razy told twice
6. proudly tell = dumnie powiedz proudly tell
9. politely tell = uprzejmie powiedz politely tell
10. calmly tell = spokojnie powiedz calmly tell
11. further tell = ponadto powiedz further tell
12. suddenly tell = nagle powiedz suddenly tell
13. famously tell = doskonale mówić famously tell
14. sternly tell = surowo powiedz sternly tell
15. firmly tell = stanowczo powiedz firmly tell
16. gladly tell = chętnie powiedz gladly tell
17. briefly tell = pokrótce powiedz briefly tell
18. laughingly tell = śmiejąc się mówić laughingly tell
19. openly tell = otwarcie powiedz openly tell
20. secretly tell = potajemnie powiedz secretly tell
21. told beforehand = powiedziany wcześniej told beforehand
22. flatly tell = kategorycznie powiedz flatly tell
23. tell before = powiedz wcześniej tell before
24. routinely tell = rutynowo powiedz routinely tell
25. abruptly tell = nagle powiedz abruptly tell
26. coldly tell = chłodno powiedz coldly tell
27. sarcastically tell = sarkastycznie powiedz sarcastically tell
28. told orally = powiedziany ustnie told orally
29. breathlessly tell = bez tchu powiedz breathlessly tell
30. condescendingly tell = protekcjonalnie mówić condescendingly tell
(3) later, afterward
Kolokacji: 2
(4) simply, merely
Kolokacji: 2
(5) finally, eventually
Kolokacji: 2
(6) actually, vividly
Kolokacji: 2
(7) better, best
Kolokacji: 2
(9) hardly, barely
Kolokacji: 2
(10) initially, originally
Kolokacji: 2
(11) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(18) quietly, loudly, gently
Kolokacji: 3
(19) explicitly, expressly
Kolokacji: 2
(21) clearly, exactly, cryptically
Kolokacji: 3
(24) alone, entirely
Kolokacji: 2
(25) tearfully, sadly
Kolokacji: 2
(26) supposedly, purportedly
Kolokacji: 2
(27) reluctantly, defiantly
Kolokacji: 2
(28) definitely, emphatically
Kolokacji: 2
(29) officially, formally
Kolokacji: 2
(30) effectively, helpfully
Kolokacji: 2
(31) solemnly, gravely
Kolokacji: 2
(32) practically, matter-of-factly
Kolokacji: 2
(33) accidentally, inadvertently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.