"tell around" — Słownik kolokacji angielskich

tell around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz wokół
  1. tell czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    Well tell that to the people around the world, for whom America is still a dream.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo