"tell in" — Słownik kolokacji angielskich

tell in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić w
  1. tell czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    Not before she told everyone in the family to go to work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo