Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. keep telling = kontynuuj mówienie keep telling
2. mind telling = miej coś przeciw mówieniu mind telling
3. recall telling = przypomnij sobie mówienie recall telling
4. start telling = zacznij mówić start telling
5. remember telling = przypomnij sobie mówienie remember telling
7. try telling = spróbuj mówić try telling
8. tell before starting = powiedz przed zaczynaniem tell before starting
9. go tell = przejdź mówić go tell
10. want tell = chcieć mówić want tell
11. dare tell = ośmiel się mówić dare tell
13. try to tell = spróbuj powiedzieć try to tell
14. want to tell = chciej powiedzieć want to tell
15. bother to tell = kłopot powiedzieć bother to tell
16. forget to tell = zapomnij powiedzieć forget to tell
17. go to tell = idź do mówić go to tell
18. refuse to tell = odmów powiedzenia refuse to tell
19. like to tell = lubić powiedzieć like to tell
20. stop telling = przestań mówić stop telling
21. need to tell = potrzebuj powiedzieć need to tell
22. use to tell = użyj by powiedzieć use to tell
23. begin to tell = zacznij mówić begin to tell
24. decide to tell = zdecyduj się powiedzieć decide to tell
25. wait to tell = poczekaj by powiedzieć wait to tell
26. promise to tell = obietnica powiedzenia promise to tell
27. fail to tell = nie potraf powiedzieć fail to tell
28. intend to tell = miej zamiar powiedzieć intend to tell
29. get to tell = namówiony by powiedzieć get to tell
30. live to tell = na żywo powiedzieć live to tell
31. call to tell = wezwij do powiedzenia call to tell
32. mean to tell = miej zamiar powiedzieć mean to tell
33. start to tell = zacznij mówić start to tell
34. allow to tell = pozwól powiedzieć allow to tell
35. come to tell = przyjdź powiedzieć come to tell
36. expect to tell = spodziewaj się, że powiedzieć expect to tell
37. forced to tell = zmuszony do powiedzenia forced to tell
38. consider telling = zastanów się nad mówieniem consider telling
39. choose to tell = postanów powiedzieć choose to tell
40. bring to tell = skłoń by powiedzieć bring to tell
41. ask to tell = poproś by powiedzieć ask to tell
42. say to tell = każ powiedzieć say to tell
43. tell to tell = każ powiedzieć tell to tell
44. wish to tell = chciej powiedzieć wish to tell
45. tell by looking = powiedz przez patrzenie tell by looking
46. enjoy telling = lubić mówić enjoy telling
47. threaten to tell = zagroź, że powiedzieć threaten to tell
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.