"need telling" — Słownik kolokacji angielskich

need telling kolokacja
Popularniejsza odmiana: need tell
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj mówienia
  1. need czasownik + tell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The story of his later years doesn't need much telling.

    Podobne kolokacje: