"say to tell" — Słownik kolokacji angielskich

say to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ powiedzieć
  1. say czasownik + tell czasownik
    Zwykła kolokacja

    But he said to tell you there was good news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo