"want tell" — Słownik kolokacji angielskich

want tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć mówić
  1. want czasownik + tell czasownik
    Silna kolokacja

    I want you to go to the second form and tell them the whole story.

    Podobne kolokacje: