BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
2. once tell = kiedyś powiedz once tell
3. later tell = później powiedz later tell
4. simply tell = po prostu powiedz simply tell
5. finally tell = w końcu powiedz finally tell
6. actually tell = faktycznie powiedz actually tell
7. better tell = lepiej powiedz better tell
9. hardly tell = ledwie powiedz hardly tell
10. initially tell = początkowo powiedz initially tell
11. eventually tell = ostatecznie powiedz eventually tell
12. quickly tell = szybko powiedz quickly tell
13. tell apart = rozróżniać coś tell apart
15. merely tell = jedynie powiedz merely tell
17. angrily tell = gniewnie powiedz angrily tell
19. bluntly tell = otwarcie powiedz bluntly tell
21. privately tell = prywatnie powiedz privately tell
22. told earlier = powiedziany wcześniej told earlier
23. quietly tell = cicho powiedz quietly tell
24. told twice = powiedziany dwa razy told twice
26. proudly tell = dumnie powiedz proudly tell
28. falsely tell = fałszywie powiedz falsely tell
29. clearly tell = najwyraźniej powiedz clearly tell
31. originally tell = początkowo powiedz originally tell

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.