Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"specifically tell" — Słownik kolokacji angielskich

specifically tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie powiedz
  1. tell czasownik + specifically przysłówek
    Zwykła kolokacja

    So they must have specifically told him not to drive them here.

powered by  eTutor logo