"repeatedly told" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly told kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle powiedzieć
  1. tell czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And I am repeatedly told to "keep up the good work."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo