"later tell" — Słownik kolokacji angielskich

later tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później powiedz
  1. tell czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Has anyone ever been turned down, or later told to leave?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo