"once tell" — Słownik kolokacji angielskich

once tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś powiedz
  1. tell czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She once told me more or less the same thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo