"constantly tell" — Słownik kolokacji angielskich

constantly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle powiedz
  1. tell czasownik + constantly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Many people constantly tell everyone how bad they are at almost everything.

powered by  eTutor logo