"constantly try" — Słownik kolokacji angielskich

constantly try kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle spróbuj
  1. try czasownik + constantly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He and his wife Mary were constantly trying to help those in need.

powered by  eTutor logo