"better tell" — Słownik kolokacji angielskich

better tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepiej powiedz
  1. tell czasownik + better przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We'd better tell Guy and let him into the secret.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo