"bluntly tell" — Słownik kolokacji angielskich

bluntly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarcie powiedz
  1. tell czasownik + bluntly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    One man bluntly told her she was too fat to go to bed with.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo