"hardly tell" — Słownik kolokacji angielskich

hardly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie powiedz
  1. tell czasownik + hardly przysłówek
    Silna kolokacja

    Even standing here, I can hardly tell whether you're upset or not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo