"specifically told" — Słownik kolokacji angielskich

specifically told kolokacja
Popularniejsza odmiana: specifically tell
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie powiedzieć
  1. tell czasownik + specifically przysłówek
    Luźna kolokacja

    So they must have specifically told him not to drive them here.

powered by  eTutor logo