Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(2) in, at, on, after, over, ...
Kolokacji: 12
1. tell within = powiedz wewnątrz tell within
2. tell behind = powiedz z tyłu tell behind
3. tell outside = powiedz na zewnątrz tell outside
4. tell upon = mówić na tell upon
5. tell among = mówić wśród tell among
6. tell since = powiedz od tej pory tell since
7. tell between = powiedz pośrodku tell between
8. tell except = mówić tyle że tell except
9. tell inside = powiedz do środka tell inside
10. tell beyond = powiedz dalej tell beyond
11. tell out = powiedz na zewnątrz tell out
12. tell up = powiedz w górę tell up
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.