"tell including" — Słownik kolokacji angielskich

tell including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić w tym
  1. tell czasownik + including przyimek
    Silna kolokacja

    He told me one or two interesting things, including the fact that I will live to be 100.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo