"told for" — Słownik kolokacji angielskich

told for kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedziany dla
  1. tell czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    The why and how he must tell you, for I know nothing more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo