"tell for" — Słownik kolokacji angielskich

tell for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić dla
  1. tell czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    The why and how he must tell you, for I know nothing more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo