"tell after" — Słownik kolokacji angielskich

tell after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz potem
  1. tell czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    I tell her, Any time during the week after next.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo