"tell on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell on" po angielsku

phrasal verb
 1. wpływać na kogoś
 2. skarżyć na kogoś, donosić na kogoś
  I will tell on you and you'll be grounded. (Poskarżę się na ciebie i będziesz miał szlaban.)
  He told on me to the teacher and I got punished. (Doniósł na mnie nauczycielowi i zostałem ukarany.)
  Jack told on his brother. (Jack naskarżył na swojego brata.)
  I'll tell on you! (Poskarżę się na ciebie!)

"tell on" — Słownik kolokacji angielskich

tell on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): donieś
 1. tell czasownik + on przyimek
  Silna kolokacja

  Again I told the story to a voice on the other end of the line.

  Podobne kolokacje:

"tell on" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tell on" po polsku

powered by  eTutor logo