"tell at" — Słownik kolokacji angielskich

tell at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić przy
  1. tell czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    "Exactly what did you tell everyone at the department about me?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo