"tell over" — Słownik kolokacji angielskich

tell over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić ponad
  1. tell czasownik + over przyimek
    Silna kolokacja

    The whole show in itself is told over a time period of 10 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo