"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
2. tell by = mówić przez tell by
3. tell from = odróżnij tell from
4. tell that = powiedz, że tell that
5. tell of = świadcz tell of
6. tell through = powiedz całkowicie tell through
7. tell without = powiedz na zewnątrz tell without
8. tell until = mówić do czasu gdy tell until
9. tell in = mówić w tell in
10. tell to = mówić aby tell to
11. tell during = mówić podczas tell during
12. tell before = powiedz wcześniej tell before
13. tell at = mówić przy tell at
14. tell on = donieś tell on
15. tell after = powiedz potem tell after
16. tell over = mówić ponad tell over
  • The whole show in itself is told over a time period of 10 months.
  • Or so he told everyone at University over the next few months.
  • He had told himself that many times, over the years.
  • And it wasn't something she could tell him over the phone.
  • He wasn't about to tell them over the phone all that had happened.
  • Don't tell me about scientists all over the world getting the same data.
  • I know, because he told me so, over the phone.
  • "We didn't think it was right to tell you over the phone."
  • The girl told her father all about it over tea.
  • I hate having to tell you over the phone this way.
17. tell under = powiedz poniżej tell under
18. tell with = mówić z tell with
19. tell off = zbesztaj tell off
20. tell for = mówić dla tell for
21. tell into = mówić do tell into
23. tell around = powiedz wokół tell around
24. tell against = mówić przeciwko tell against
25. tell within = powiedz wewnątrz tell within
26. tell behind = powiedz z tyłu tell behind
27. tell outside = powiedz na zewnątrz tell outside
28. tell upon = mówić na tell upon
29. tell among = mówić wśród tell among
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.