"tell into" — Słownik kolokacji angielskich

tell into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić do
  1. tell czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    To end the debate, a balance is brought in and each are told to tell a few lines into it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo