"tell Dad" — Słownik kolokacji angielskich

tell Dad kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's dad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Tacie
  1. tell czasownik + dad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've told her dad to sit because people might get the same thing.

    Podobne kolokacje: