"tell the crew" — Słownik kolokacji angielskich

tell the crew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz załogę
  1. tell czasownik + crew rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You will tell your crew to do exactly as they are told."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo