"tell the Council" — Słownik kolokacji angielskich

tell the Council kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Radę
  1. tell czasownik + council rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He's probably off telling the Council all about what you've done.

powered by  eTutor logo