"warn to tell" — Słownik kolokacji angielskich

warn to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż by powiedzieć
  1. warn czasownik + tell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Something in the back of my mind always warned me not to tell him more than what I had already confessed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo