"tell before leaving" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz przed wychodzeniem
  1. leave czasownik + tell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm not good enough to be invited," he told a reporter before leaving town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo