"tell a meeting" — Słownik kolokacji angielskich

tell a meeting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz spotkanie
  1. tell czasownik + meeting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I was blown away by your downtown," he told a meeting of village officials and interested citizens.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo