"tell parishioners" — Słownik kolokacji angielskich

tell parishioners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz parafianom
  1. tell czasownik + parishioner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This is our own little closure," he told parishioners, who had found out only days earlier that the church would close today after the 11 a.m. Mass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo