"barely tell" — Słownik kolokacji angielskich

barely tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie powiedz
  1. tell czasownik + barely przysłówek
    Luźna kolokacja

    P He sat up and looked at the kids assembled here, feeling for a moment that he could barely tell them apart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo