"tell listeners" — Słownik kolokacji angielskich

tell listeners kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's listeners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz słuchaczom
  1. tell czasownik + listener rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So I wanted to take some time to tell our listeners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo