"tell a gathering" — Słownik kolokacji angielskich

tell a gathering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz spotkanie
  1. tell czasownik + gathering rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I've got momentum going," she told a gathering of elderly people at a luncheon today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo