"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. stripped away = zdjęty daleko stripped away
  • So far, the army had not completely stripped us of our stock.
  • However it is rarely necessary to completely strip the action.
  • The builders completely stripped the kitchen and built it up again in just 17 days.
  • I have had my dignity and integrity completely stripped away.
  • As he probably would the soon, now that he was completely stripped of reason to live.
  • Is there any way I can attain this look without having to completely strip the cabinets?
  • When she had stripped completely, she stepped into the water.
  • The interior of the car has been completely stripped.
  • The exterior stonework of the building has been completely stripped away.
  • The dry factuality of her report stripped the impact completely from it, and made me fear for the result.
3. later stripped = później zdjąć later stripped
4. strip clean = pas czysty strip clean
6. eventually stripped = ostatecznie zdjąć eventually stripped
7. entirely stripped = całkowicie zdjąć entirely stripped
8. largely stripped = w dużej mierze zdjąć largely stripped
9. virtually stripped = praktycznie zdjąć virtually stripped
(2) naked, bare, nude
Kolokacji: 3
(3) quickly, slowly
Kolokacji: 2
(4) systematically, methodically
Kolokacji: 2
(5) gradually, suddenly
Kolokacji: 2
(6) carefully, deliberately
Kolokacji: 2
(7) officially, summarily
Kolokacji: 2
(8) temporarily, permanently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.