"later stripped" — Słownik kolokacji angielskich

later stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później zdjąć
  1. strip czasownik + later przysłówek
    Luźna kolokacja

    He was later stripped of the title on January 29 .

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo